Fundacje i Stowarzyszenia

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną fundacji i stowarzyszeń m.in. poprzez: wsparcie przy tworzeniu, funkcjonowaniu i likwidacji, zmiany w statutach i tworzenie ich od podstaw, tworzenie uchwał i sprawozdań, sporządzanie wszelkiej innej dokumentacji,  udział w walnych zgromadzeniach i posiedzeniach władz z głosem doradczym.

Reprezentujemy organizacje w postępowaniach przed organami nadzorczymi i w sporach sądowych. Prowadzimy mediacje i negocjacje oraz działania zmierzające do zawarcia ugody.

Oferujemy porady prawne, realizację pojedynczych zleceń jak również stałą współpracę i obsługę prawną rozliczaną w formie godzinowej lub ryczałtem.