Prawo cywilne


Prawo cywilne to bardzo szeroka gałąź prawa, mająca największe znaczenie w codziennym życiu każdej osoby prywatnej i w funkcjonowaniu firm. 

Zakres świadczonych przez Kancelarię usług to m.in.:

SPRAWY O ZAPŁATĘ

Sprawy o dochodzenie należności z różnych tytułów prawnych, m.in. o zapłatę z tytułu kupna/sprzedaży, zadatki, zapłatę wynagrodzenia, zwrot pożyczki, zwrot poniesionych nakładów, bezpodstawne wzbogacenie itp.

PRAWO WŁASNOŚCI I IMMISJE

Sprawy dotyczące własności ruchomości i nieruchomości m.in. zniesienie współwłasności, ochrona własności i posiadania, zasiedzenia, zastawy i hipoteka. Sprawy o immisje.

ODSZKODOWANIA

Szkody na mieniu i osobach, błędy medyczne, wypadki przy pracy, szkody wynikające z czynów niedozwolonych, naruszenie dóbr osobistych, roszczenia przeciwko ubezpieczycielom. 

PRAWO UMÓW

Przygotowywanie projektów umów, zmiany umów, negocjacje postanowień umownych, weryfikacja umów, wydawanie opinii prawnych.

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

Roszczenia o zaniechanie bezprawnego działania, zapłatę zadośćuczynienia, usunięcie skutków naruszeń, opublikowanie przeprosin.

ROSZCZENIA Z UMÓW O DZIEŁO I ZLECENIE

Sprawy dotyczące umów o dzieło i zlecenie, m.in. sprawy o zapłatę,
o niewykonanie lub nienależyte wykonanie dzieła, kary umowne, spory między stronami umów.

POŻYCZKI, DAROWIZNY, SPRZEDAŻ

Sprawy m.in. o zwrot pożyczki, unieważnienie darowizny, wady rzeczy sprzedanej, reklamacje i gwarancje.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI