Wynagrodzenie

Kancelaria przewiduje różne sposoby rozliczania wynagrodzenia, dopasowane do zakresu usług i potrzeb klienta.

WYNAGRODZENIE ZA PORADĘ PRAWNĄ

Odpowiedź na pytanie zadane w formularzu/przesłane na email:

Klienci indywidualni od 150 zł.
Firmy, przedsiębiorcy, organizacje, sprawy z zakresu prawa pracy od 200 zł.

 

Konsultacja telefoniczna/online:

 Klienci indywidualni 250 zł za każdą rozpoczętą godzinę konsultacji.
Firmy, przedsiębiorcy, organizacje, sprawy z zakresu prawa pracy 300 zł za każdą rozpoczętą godzinę konsultacji.

Na życzenie klienta organizujemy konsultacje na żywo w dogodnym dla niego miejscu. W takim przypadku do ceny podstawowej doliczamy koszt dojazdu i ewentualny koszt wynajęcia salki konferencyjnej.

WYNAGRODZENIE ZA PISMO/UMOWĘ/POZEW/WNIOSEK

Sporządzenie pisma/umowy:

 Klienci indywidulani od 500 zł,
 Firmy, przedsiębiorcy, organizacje, sprawy z zakresu prawa pracy od 800 zł,
 Wezwania od 200 zł.

Wynagrodzenie uzależnione jest od stopnia skomplikowania sprawy z którą zwraca się do nas klient
a także czasu potrzebnego na realizację zlecenia.

Pozwy i wnioski do sądu:

 Pozew o zapłatę od 1000 zł,
 Pozostałe pozwy od 1500 zł,
 Wniosek od 500 zł,
 Pozostałe pisma sądowe od 500 zł.

W naszej kancelarii klienci nie są narażeni na niemiłe niespodzianki, zawsze z góry wiedzą jaki będzie koszt wykonanej dla nich pracy.

przy znacznych kwotach wynagrodzenia
Istnieje możliwość negocjacji cen oraz rozłożenia płatności na raty.

WYNAGRODZENIE ZA SPRAWĘ (REPREZENTACJA W SĄDZIE)

Stosowane jest w przypadku zlecenia kancelarii poprowadzenia sprawy włącznie z reprezentacją w sądzie (np. sprawy o zapłatę, rozwodu itp.)

W takim przypadku ustalana jest z klientem wysokość wynagrodzenia, biorąc pod uwagę zawiłość sprawy i czas, jaki prawnik musi jej poświęcić. 
Możliwe jest ustalenie rozłożenia płatności ratalnej bądź zapłaty części wynagrodzenia po zakończeniu postępowania.

RYCZAŁT

Ryczałt stosowany jest do stałej obsługi prawnej, doraźnych porad prawnych lub analizy umów. Jest to stała, niezmienna opłata za okres współpracy, rozliczana zazwyczaj w okresach miesięcznych.
Z klientem ustalana jest jego stawka oraz ilość godzin obsługi prawnej, która przysługuje klientowi w danym okresie. Zapewnia on przewidywalność kosztów obsługi prawnej.

Korzystny dla większych przedsiębiorstw, które potrzebują obsługi prawnej każdego miesiąca.

WYNAGRODZENIE GODZINOWE

Odpowiednie gdy dokładny zakres obsługi prawnej nie jest z góry znany, a także gdy nie zachodzi konieczność stałego korzystania z usług prawnika.

Odpłatność liczona jest za każdą godzinę świadczonych usług prawnych, a rozliczenia następują okresowo, na podstawie ilości godzin obsługi
w danym okresie. 

Rozliczenie idealne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie potrzebują obsługi prawnej każdego miesiąca.

INNE ZASADY POBIERANIA WYNAGRODZENIA

Kancelaria nie prowadzi spraw za wynagrodzeniem wyłącznie za sukces (success fee).

Radcom prawnym i adwokatom nie wolno świadczyć usług wyłącznie za prowizję od uzyskanej w sądzie kwoty. Radca prawny może jednak pobrać wynagrodzenie za poprowadzenie sprawy  a dodatkowo otrzymać premię za sukces. Wynagrodzenie radcy prawnego nie może być też uzależnione od wyniku sprawy. Powyższe uregulowania zostały wprowadzone do prawa,  w ramach przepisów o wykonywaniu zawodu radcy prawnego, a za ich złamanie grozi radcy odpowiedzialność dyscyplinarna.